5 dec

Tips till dig som vill arrangera MC-event

Är du en driven entreprenör och dessutom en stor mc-fantast kan olika typer av MC-arrangemang vara något för dig. Det kan innebära allt från att arrangera fartfyllda racing-tävlingar till olika typer av utställningsevent. För att komma igång behöver du vara väl förberedd och ha kunskap om saker som även ligger utanför själva eventet.

Här får du ta del av tips och information om hur du bör gå tillväga för att arrangera ett större MC-event. Med den här guiden kan du lättare planera ditt kommande event och framför allt börja i rätt ordning.

Förberedelser på platsen

Är tanken att arrangera en motorcykeltävling av något slag behöver du först och främst en plats för eventet. Här är det viktigt att tänka på omgivningen för att säkerställa en trygg tävling utan risker. Du kommer att behöva göra diverse markarbete för att anpassa miljön och därför gäller det även att ha rätt maskineri tillhands. Här brukar traditionella lantbruksmaskiner vara det du har mest nytta av. Det kostar stora pengar att köpa nya lantbruksmaskiner och tipset är att investera lantbruksmaskiner på nätet. Du kan bland annat buda på lantbruksmaskiner online på så kallade nätauktioner. Det är en prisvärd investering som ger dig fullt dugliga lantbruksmaskiner till ett betydligt lägre pris.

Med lantbruksmaskinerna kan du jämna ut marken, dränera och skapa rätt förutsättningar för ett bra underlag och även anpassad miljö. Traktorer, plogar och minigrävare är några exempel på lantbruksmaskiner du behöver till markarbetet.

Senare arbete kan vara att använda lantbruksmaskiner såsom grävmaskiner för att förbereda inför ström- och elinstallationer. Det är viktiga saker att ha på plats innan eventet drar igång. Se därför till att installationer är färdiga och redo för användning i god tid inför arrangemanget.

Licenser och tillstånd

När du arrangerar tävlingar, utställningar eller andra publika event är det viktigt att ha koll på vilka tillstånd som krävs. Det varierar beroende på vilken typ av projekt det rör sig om. Dessutom kan olika orter ha skilda krav när det gäller event av det här slaget. Du bör alltid ha ett möte med kommunen innan du börjar jobba med projektet. Kolla upp vilka licenser du behöver ha tillhands både under arbetets gång och vid tävlingstillfället.

Du ska också säkerställa att rätt typ av försäkringar finns tecknade från starten. Det inkluderar försäkringar som garanterar en trygg arbetsgång med allt förarbete, men också rätt försäkringar för tävling och event.

Anställd personal eller funktionärer

Du kommer behöva hjälp med många olika delar under hela projektets gång. Det krävs kunniga människor omkring dig från start som kan hjälpa till med allt från administration till mer praktiska inslag. Här kan du antingen välja att anställa medarbetare på projektbasis eller försöka hitta frivilliga som hjälper till.

Det är i de flesta fall en budgetfråga samt hur eventet bedrivs. Är det ett projekt du driver som företagare har du förmodligen anställd personal som arbetar med eventet. Om du exempelvis arrangerar MC-eventet på din fritid krävs det funktionärer som på samma sätt som du jobbar utan ersättning.