13 feb

Löst grus

På försommaren när motorcyklarna börjar dyka upp på vägarna är det många som råkar köra omkull just på grund av att det ligger massor av löst grus på vägarna. Sanden som lagts ut som halkbekämpning har helt enkelt inte sopats upp. Just löst grus är en av de allra vanligaste olycksriskerna när det kommer till motorcyklister.

Löst grus och vägarbeten

I samband med vägarbeten kan det ofta hända att löst grus finns på vägen under arbetets gång. Ibland missar dock arbetarna att sopa bort gruset efteråt och Sveriges MotorCyklister uppmanar alla som råkat ut för en olycka i samband med vägarbete att anmäla händelsen. Det gör att olyckorna kommer med i statistiken och det ökar också chansen för att åtgärder ska vidtas mot entreprenörer som antingen glömmer städa efter ett arbete, eller som tappar grus på vägen.

Hur undviker man att drabbas av olyckor?

När det gäller just olyckor som orsakas av löst grus är det ofta svårt att förhindra att de sker. Det är i regel lätt att välta även om man inte har speciellt hög fart. Det lösa gruset är inte heller speciellt lätt att se. Man kan dock inte bortse från att skadorna på motorcykel och förare ofta blir mindre om hastigheten är låg. Det bästa är att man håller en låg hastighet, speciellt i svängar. Där är man som motorcyklist som mest sårbar. Även vid inbromsningar kan det lösa gruset ställa till det en hel del. På en raksträcka eller vid start är det i regel enklare att häva en sladd orsakad av gruset.