15 mar

Körkortskrav och övningskörning

Man kan tro att det inte krävs något körkort för att framföra en motorcykel, men det gör det faktiskt. Man kan inte heller köra motorcykel på ett vanligt bilkörkort, trots att man får köra moped på det. Både för lätt och tung motorcykel krävs det att man har körkort. För lätt motorcykel heter körkortet A1, och för tung A.

Teoriprov och uppkörning

Det är på lokala kontor hos Trafikverket man gör teoriprov och har uppkörning för sitt motorcykelkörkort. När det är dags för de här sakerna ska man kunna kontrollera sin motorcykel och ha de nödvändiga teoretiska kunskaperna. Om man inte har det får man göra om proven. Det kostar dock pengar för varje gång.

Under uppkörningen får man köra framför en körprovsledare. Denne ligger tätt efter på en annan motorcykel och granskar hur provdeltagaren kör och hanterar olika situationer i trafiken.

Övningskörning

Om man vill lära sig att köra motorcykel behöver man övningsköra en hel del. Det kan antingen ske privat eller på en trafikskola. Om man övningskör privat behöver man ha en godkänd handledare och man ska också ha gått handledarutbildningen. Det krävs också att man har två motorcyklar att köra på, en för handledaren och en för den som övningskör.

Under övningskörningen är det alltid handledaren som har ansvaret. Det betyder att det är denne som kan dömas om den som övningskör råkar ut för något, kör på någon eller liknande. Till en början är det klokt att övningsköra på en plats utan annan trafik. En privat grusväg eller grusplan är bra. Även en större gräsmatta man inte är så rädd om fungerar också. Då är risken mindre att motorcykeln skadas om man skulle ramla omkull.

Lära sig teorin

Att lära sig körkortsteori är inte lätt. Det är en hel del man måste lära sig. Det allra bästa är att kombinera teori och praktik. På så sätt kan man knyta an sina teoretiska kunskaper till faktiska situationer. Det kan också hjälpa att inte behöva stressa. Känner man sig osäker på teorin kan det vara dumt att ta en intensivkurs. Då kan det vara ett bättre alternativ att boka in teorilektioner, vilket många trafikskolor erbjuder. I de allra flesta fall kostar det dock en del och alla har inte en obegränsad budget.