22 jan

Halka

De allra flesta låter motorcykeln stå under vintern. Det är dock inte ett helt pålitligt sätt att skydda sig mot halka. Även under våren och hösten kan det förekomma kallare nätter och då kan halkan slå till oväntat. Det kan också finnas oljespill på vägen som gör den glashal. Men hur agerar man vid halka och hur undviker man den?

Att undvika halkan

Genom att titta på väderprognoser från SMHI kan man till viss del förutse om det kommer att bli kyligt väder. Då kan det vara ett dåligt val att ta motorcykeln dagen efter. Om det har regnat i samband med att det fryser på blir halkan än värre. Underkylt regn kan vara en extrem fara för motorcyklister.

Att hantera halkan

Även den mest vana motorcykelföraren kan råka illa ut om vägen är hal. Om halkan är plötsligt blir det än värre. Om man förväntar sig att vägen ska vara hal kan man anpassa hastigheten efter det, men i samband med till exempel en oljefläck är det i princip omöjligt att förbereda sig på att motorcykeln plötsligt inte lyder. Att ta ett par varv på halkbanan med motorcykeln då och då är inte helt fel.