10 jun

Att vara oskyddad trafikant

Man kan inte bortse från att en motorcyklist är extremt oskyddad i trafiken. Om man kör en bil har man ett plåtskal som skyddar vid en krock, dikeskörning eller liknande. Kör man däremot en motorcykel finns det inget sådant alls. Där har man bara sin personliga skyddsutrustning och inget annat.

Få andra att visa hänsyn

När man kör motorcykel är man utsatt. Fordonet är inte speciellt stort och det är lätt att bli ivägknuffad. Genom att inte själv lägga sig längst ute i vägkanten om det inte är nödvändigt gör man så att andra trafikanter tvingas visa mer hänsyn. Om en bil kör för nära kan man ta ner farten ytterligare för att visa att man inte accepterat beteendet. Är det en bil som kör in framför motorcykeln och bromsar in utan anledning är det skäl att blinka med motorcykelns helljus. Som motorcyklist har man precis lika stor rätt som en personbil eller lastbil att befinna sig på vägen. Det får andra förare helt enkelt rätta sig efter.

Öka sin synlighet

Att öka sin synlighet är alltid bra. Det gör att andra trafikanter lättare kan upptäcka den oskyddade föraren. Se till exempel till att motorcykelns lampor fungerar och att de ger nog med ljus. Det gäller även bromsljus, blinkers och helljus. Som förare kan man med fördel bära färgglada kläder eller en reflexväst. Det kanske inte är så snyggt men det ger betydligt större säkerhet. Reflexer som knäpps runt armen eller benet fungerar också. Det finns även reflexspray som sprayas på kläderna. Den syns inte i vanligt dagsljus men i mörker reflekterar den mycket bra när ljus från billyktor och liknande träffar de sprayade ytorna.

Undvika farliga situationer

Som förare av en motorcykel bör man också komma ihåg att man faktiskt är oskyddad. Det finns till exempel goda skäl att undvika situationer som kan vara farliga eller riskfyllda. Att tränga sig upp mellan bilar eller bredvid dem vid en korsning eller ett rödljus kan kännas frestande men det är också farligt. Det är bättre att stanna kvar bakom bilen och vänta tills den här åkt. En motorcykel som kommer upp bredvid en bil kan också skymma sikten för bilföraren och på så sätt skapa en farlig situation.

Träna på den egna körningen

Om man är ovan som förare, eller om man känner sig osäker kör man sämre. Att träna på sin körning är alltså ett bra tips. Det gör att man blir tryggare i trafiken och man löper mindre risk att hamna i farliga situationer. På en parkeringsplats eller på vägar med lite trafik kan man träna på allt från parkering till precisionskörning och inbromsningar. Sedan kan man steg för steg ge sig ut på mer trafikerade platser.