Att köra motorcykel är en härlig känsla, men det kan också leda till olyckor om man inte är ordentligt utrustad. Dels behöver man utrusta sin motorcykel så att den klarar av att köra på de väglag den kommer utsättas för. Det är dock minst lika viktigt att ha på sig rätt typ av utrustning....