Man kan inte bortse från att en motorcyklist är extremt oskyddad i trafiken. Om man kör en bil har man ett plåtskal som skyddar vid en krock, dikeskör...